Auditors de Sistemes: Auditories i Avaluacions- Sistemes de Gestió de la Qualitat ISO 9001

- Sistemes de Gestió Medi Ambiental ISO 14001

- Reglament Ambiental EMAS

- Sistemes de Gestió d'Aeronàutica ISO 9100

- Sistemes de Gestió d'Alimentació ISO 22000 i BRC

- Sistemes de Gestió de Protecció de Dades Informàtiques ISO 27000

- Sistemes de Gestió d'Accessibilitat UNE 170001

- Model Europeu d'Excel·lència EFQM