Local a Barcelona zona Hipercor MeridianaOportunitat de Local a Barcelona a la zona Hipercor Meridiana:
- 600 m2. + Altell 200 m.
- 4 Entrades: 1 peatonal + 1 de camió amb gual + 2 de furgoneta
- Zona d'Alta Densitat de Població