PUBLICACIÓ/N DEFINITIVA NORMA ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015Publicació DEFINITIVA de les normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
En cas d'interessar més informació sobre la implantació de les noves Normes o migració des de les anteriors a les noves, contacteu amb BINOCLE. Com a membres que som d'AENOR ja disposem de les noves edicions des d'avui mateix.

Publicación DEFINITIVA de las normas ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015
Caso de interesar más información sobre la implantación de las nuevas Normas o migración desde las anteriores, contacten con BINOCLE. Como miembros que somos de AENOR ya disponemos de las nuevas ediciones de las nuevas normas.